αυθεντικός

-ή, -ό
1.αυτός που λέγεται ή γίνεται με κύρος, ο αναμφισβήτητος: Η πληροφορία που είχαμε είναι αυθεντική.
2. γνήσιος, πραγματικός: Η χειρόγραφη διαθήκη του Α είναι αυθεντική.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αυθεντικός — ή, ό (AM αὐθεντικός, ή, όν) [αυθέντης] 1. έγκυρος, γνήσιος 2. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον αυθέντη, τον άρχοντα μσν. νεοελλ. 1. εξαιρετικός 2. εκείνος που ανήκει στην κρατική εξουσία, δημόσιος νεοελλ. πρωτότυπος …   Dictionary of Greek

  • αὐθεντικός — αὐθεντίζω take in hand perf part act neut nom/voc/acc sg αὐθεντικός principal masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αυθεντικός — [афтэндикос] εκ. подлинный, достоверный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αὐθεντικά — αὐθεντικός principal neut nom/voc/acc pl αὐθεντικά̱ , αὐθεντικός principal fem nom/voc/acc dual αὐθεντικά̱ , αὐθεντικός principal fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικώτερον — αὐθεντικός principal adverbial comp αὐθεντικός principal masc acc comp sg αὐθεντικός principal neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικῶν — αὐθεντικός principal fem gen pl αὐθεντικός principal masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικόν — αὐθεντικός principal masc acc sg αὐθεντικός principal neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικαῖς — αὐθεντικός principal fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικοῖς — αὐθεντικός principal masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐθεντικοί — αὐθεντικός principal masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.